Skip to main content

Hakkımızda

Üniversitemizin ilk öğrencisini aldığı dönemden başlayarak üniversitenin yetkili organlarında öğrencilerin istek, şikayet ve görüşlerini yöneticilerle doğrudan paylaşabilmesi için TED Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin oluşturulması kararlaştırılmış, öğrencilerimizin arasından gönüllü olan arkadaşlarımızla bir kurucu konsey oluşturulmuştur. Öğrenci Dekanlığı üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerimizle yaptığı görüşmeler sonucunda taslak bir TEDU Öğrenci Konseyi Yönergesi hazırlanmış, 30.04.2014 tarihinde yapılan Senato ile Öğrenci Konseyi Yönergesi kabul edilerek onaylanması için 06.05.2014 tarihinde öğrencilerimizin referandumuna sunulmuştur. Kabul edilen Öğrenci Konseyi Yönergesi ile 21.05.2014 tarihinde üniversitemizde seçimler yapılmış ve seçilmiş ilk Öğrenci Konseyimiz görevine başlamıştır. TEDÜ Öğrenci Konseyi TED Üniversitesi öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli organlarında temsil edilmesi ve Üniversite içindeki ve dışında öğrenci etkinlikleri düzenlenmesi ve düzenlenen etkinliklerde TED Üniversitesi öğrencilerinin temsil edilmesini sağlamak amacıyla görev yapmaktadır. 

TEDÜ Öğrenci Konseyi;

  • Atatürk ilkelerine bağlıdır.
  • Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle yapılabilecek tüm ayrımcılıklara karşıdır.
  • Üniversitelerin her türlü konunun karşılıklı saygı çerçevesinde tartışılacağı kurumlar olduğuna inanır ve üniversitemizde her fikrin özgürce beyan edilebilmesinin teminatıdır.
  • Öğrenciler arasında önyargısız, hakça ve dürüst davranır, bunun aksine hareket edenlerle demokratik yollarla mücadele eder.
  • Üniversite kaynaklarının özenli kullanılması hususunda uyarıcıdır.
  • Yaşadığı çevreye karşı duyarlıdır. Yaşadığı çevreyi, doğayı ve hayvanları korumanın insana yakışan en önemli özelliklerin başında geldiğine inanır, bu konuda sosyal sorumluluk projelerini destekler,
  • Üniversitemizin akademik, idari tüm çalışanlarına ve öğrencilerine saygı duyar, karşılıklı saygının kurum kültüründeki önemine inanır.
  • TED Meşalesinin tüm Türkiye’yi aydınlatmasında üniversite öğrencilerine düşen görevin bilincindedir. Bu bilinci üniversiteye yeni başlayan öğrencilere aşılamak için çalışır.