Skip to main content

Misyon ve Vizyon

Vizyon

Öğrenci Konseyimizin vizyonu;

  • TED Üniversitesi’nin; öğrencilerine en iyi eğitim deneyimini sağlamak ve Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olmak vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olurken aynı zamanda TEDU aidiyetini pekistirmektir.

Temel vizyon tanımlamalarımız arasında yer almaktadır. 

Misyon

Öğrenci Konseyimizin misyonu;

  • Üniversitenin öğrenci odaklı politikasının devam ettirilmesini sağlamak,
  • Öğrencilerimizin dilek ve şikayetlerini üniversite yönetimiyle paylaşmak,
  • Üniversitemizi ve üniversitemiz öğrencilerini üniversitemiz sınırları içinde ve dışında en iyi şekilde temsil etmek,
  • Üniversitemizin tanıtım faaliyetlerinde etkin olarak rol almak,
  • Üniversitemize yakışır şekilde sosyal aktiviteler düzenlemek ve yürütmek ,
  • Öğrenci Topluluklarını desteklemek, yönlendirmek denetlemek,
  • Sosyal sorumluluk projeleri yürütmek ve öğrenciler tarafından geliştirirlen sosyal sorumluluk projelerine destek olmaktır.